January 2010

31

<3

30

Kiko wants to be a photographer too! ūüėÄ

27

26

Alltid kul att testa sånt här.^^

Din personlighetstyp:

Logiskt sinnade, kreativa tänkare. Kan bli mycket entusiastiska över teorier och id√©er. Strävar ofta att bringa klarhet i teoretiska frågor. Värderar kunskap, logik och kompetens mycket högt. Tystlåtna och reserverade. Svåra att komma inpå livet. Individualister. Ointresserade av ledarskap och makt. Deras analytiska förmåga gör det lätt för dem att upptäcka samband som andra inte ser. Fungerar bäst när de uppmuntras att använda sin fantasi och förmåga till kritiskt tänkande.

Karriärer som skulle kunna passa dig:

Fysiker, kemister, biologer, fotografer, strateger, matematiker, universitetslärare, programmerare, animatörer, tekniska skribenter, ingenjörer, jurister, brottsplatsutredare, skribenter, artister, psykologer, systemvetare, utredare, besiktningsmän, lantmätare.

http://se.41q.com/typ.41q?p=24582254

and in English, personality test:

http://www.41q.com/type.41q?p=24582254&n=josi

25

Taken for an assignment in school.

With some help from my lovely boyfriend. :*

24

23

Hatar denna dagen.

22

model: Anna Brandberg

assistant: Harriet Arnberg

21

model: Ellen Nilsson

ah, experimenting. XD

20

model: Anna Brandberg

assistant: Harriet Arnberg

okay… this is the last one for tonight. Really need to sleep now >_<