463

Taken some months ago.
Model: Stina Bondesson

🙂